lidgeld

Het lidgeld voor een gans chirojaar bedraagt €45.  Hiervoor ben je ook verzekerd bij Chiro Nationaal.

Betaal het lidgeld door het bedrag over te schrijven naar BE35 0688 9153 7737.